El brindis

Les Fulles Seques

Fotografies © 2015 Martí E. Berenguer